`

Strona główna

KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY

(2022-04-27 12:16:08)

Od 06.04.2022r. każdy kierowca nie będący obywatelem Unii Europejskiej, który wykonuje lub będzie wykonywał przewozy drogowe dla polskiego przedsiębiorstwa transportowego musi uzyskać wpis kodu 95 w polskim prawie jazdy lub w karcie kwalifikacji kierowcy.


Kartę kwalifikacji kierowcy można uzyskać w urzędzie miasta lub w starostwie na pisemny wniosek kierowcy do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

- kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej,

- kopię orzeczenia lekarskiego,

- kopię orzeczenia psychologicznego.

Jeżeli kierowca uzyska profil kierowcy zawodowego wszystkie te dane będą tam zawarte i mogą być uznane jako źródło danych do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy. Koszt wydania karty kwalifikacji kierowcy wynosi 150 zł. 

Powyższa informacja jest ogólna. O szczegółowe informację proszę dopytywać w urządach.