`

Strona główna

OGRANICZENIA MAJOWEGO WEEKENDU

(2017-04-27 09:04:52)

W najbliższy weekend majowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnoa 16.05.2012r.:


- 30 kwietnia 2017 roku od godz. 18.00 do godz. 22.00

- 1 maja 2017 roku od godz. 8.00 do godz. 22.00

- 2 maja 2017 roku od godz. 18.00 do godz. 22.00

- 3 maja 2017 roku od godz. 8.00 do godz. 22.00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z następującymi wyjątkami:

1. pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
2. do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
3. pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
4. pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
5. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
6. pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.